Vương Cung Thánh Ðường 1.600 tuổi ở đáy hồ

25/07/2017  By Le Thi Kim Thoa