Tòa Thánh có thể công nhận giai đoạn đầu Ðức Mẹ hiện ra ở Mễ Du

09/06/2017  By Le Thi Kim Thoa