Thành phố Aleppo – Syria được thánh hiến cho Mẹ Fatima

09/06/2017  By Le Thi Kim Thoa