KIBBUTZ ĐIỀU LÀM NÊN KỲ TÍCH NÔNG NGHIỆP Ở ISRAEL

01/06/2017  By Le Thi Kim Thoa