Đức Thánh Cha gặp gỡ hàng ngàn linh mục, tu sĩ nam nữ Milano

30/03/2017  By Le Thi Kim Thoa