Đức Thánh Cha công bố Sứ Điệp Phục Sinh và ban Phép Lành Urbi et Orbi

17/04/2017  By Le Thi Kim Thoa