Các đồng xu thảy ở bồn nước Trevi sẽ không còn dành riêng cho cơ quan Caritas

14/11/2017  By Le Thi Kim Thoa